Livscoach online


Jag är en beteendevetare, livscoach online och skribent. Jag har 10 års erfarenhet av mindfulness. Jag är även en högkänslig förälder till ett högsensitivt barn.

Som livscoach online kan jag vägleda människor att hitta sin inre potential och må bättre inom olika områden i livet.


Motiverande samtal(MI) 

Livscoach online utgår från motiverande samtal vilket har ett coachande förhållningssätt med utgångspunkt i att uppmuntra individen att hitta svaren som finns inom varje människa, och kunna se sig själv och sina potentiella förmågor med ljusa ögon. Hspbalans livscoaching online utgår även från ett empatiskt inkännande förhållningssätt som skapar ett inre förändringsarbete som leder till ett bättre välmående på olika plan. Detta sker utifrån ledorden trygghet, respektfullhet och omtanke.